Inspektion af fiber komponenter

Inspektion af fiber komponenter

Manglende visuel inspektion af fiberoptiske konnektorer den mest typiske fejl ved omkonnektering af eksisterende men også ved etatblering af nye netværk. Urenheder på selv nye pigtails og patchkabler er en hyppig kilde til fejl.

Fejl, der senere koster testtid og fejlsøgning.

Ingen komponenter kan garanteres 100% helt rene ved levering. Men komponenter af en god kvalitet skal let kunne renses inden konnektering hvis de er urene. Sættes komponenter sammen uden de er rene, risikerer man let at urenhederne aflejrer sig i fiberkonnektoren eller laver ridser eller grater. Disse er langt sværere at fjerne når man har haft konnektoreret passivkomponenterne.

Det er derfor vigtig altid at tjekke om fiberkomponenter er rene før de konnektoreres.

Der er normalt ingen grund til at rense udstyr uden at kunne se om det er urent. 

Inspicer og, hvis nødvendigt, rens også aktive komponenter som SFP'er. Urenheder kan brænde fast på endefladerne.